Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân
Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân

Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình Tân

Thiết kế cafe sân vườn Hương Lộ 2, Q. Bình TânThông tin dự án

  • Địa điểm:Hương Lộ 2, Bình Tân, TP.HCM
  • Chủ đầu tư:Anh Sơn