Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ
Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ

Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần Thơ

Cafe sân vườn Trung Nguyên Cần ThơThông tin dự án

  • Địa điểm:Cần Thơ
  • Chủ đầu tư:Cafe Trung Nguyên