Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCM
QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCM
QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCM
QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCM
QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCM

QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCM

QUY HOẠCH ĐẤT DƯƠNG CÔNG KHI - HÓC MÔN - TP.HCMThông tin dự án

  • Địa điểm:Dương Công Khi - Hóc Môn - TP.HCM
  • Chủ đầu tư:Chị Thành