Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang
Sân Vườn Chùa Tiền Giang

Sân Vườn Chùa Tiền Giang

Sân Vườn Chùa Tiền GiangThông tin dự án

  • Địa điểm:Cái Bè, Tiền Giang
  • Chủ đầu tư:Anh Linh