Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân
Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân

Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình Tân

Kiến Trúc Nhà Phố Quận Bình TânThông tin dự án

  • Địa điểm:Quận Bình Tân, TP.HCM
  • Chủ đầu tư:Anh Quốc