Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12
Kiến Trúc Nhà Phố Q12

Kiến Trúc Nhà Phố Q12

Kiến Trúc Nhà Phố Q12Thông tin dự án

  • Địa điểm:Vườn Lài, Quận 12
  • Chủ đầu tư:Anh Đôn