Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Hồ Cá KOI Quận 8
Hồ Cá KOI Quận 8
Hồ Cá KOI Quận 8
Hồ Cá KOI Quận 8
Hồ Cá KOI Quận 8
Hồ Cá KOI Quận 8
Hồ Cá KOI Quận 8

Hồ Cá KOI Quận 8

Hồ Cá KOI Quận 8Thông tin dự án

  • Địa điểm:Ba Tơ - Quận 8 - TP.HCM