Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết
Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết

Hồ cá KOI Nhà Chị Tuyết

Hồ cá KOI Nhà Chị TuyếtThông tin dự án

  • Địa điểm:Bến Tre
  • Chủ đầu tư:Chị Tuyết