Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7
Hồ cá KOI Quận 7

Hồ cá KOI Quận 7

Hồ cá KOI Quận 7Thông tin dự án

  • Địa điểm:Hưng Thái 2, Quận 7, TP.HCM
  • Chủ đầu tư:Chị Mai