Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long
Cafe sân vườn Vĩnh Long

Cafe sân vườn Vĩnh Long

Cafe sân vườn Vĩnh LongThông tin dự án

  • Địa điểm:Vĩnh Long
  • Chủ đầu tư:Chị Duyên