Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9
Sân vườn biệt thự Quận 9

Sân vườn biệt thự Quận 9

Sân vườn biệt thự Quận 9Thông tin dự án

  • Địa điểm:Khang Điền, Q9, TP.HCM
  • Chủ đầu tư:Anh Lưu