Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh1A/7 Bạch Đằng (đường 2 chiều), phường 2
0903.759.159Mr. Bốn Minh
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7
Sân vườn Biệt Thự Q7

Sân vườn Biệt Thự Q7

Sân vườn Biệt Thự Q7Thông tin dự án

  • Địa điểm:Quận 7 - TP.HCM
  • Chủ đầu tư:Anh Sơn